Nike We Run Prague 2014

večerní běh Nike s našim osvětlením | Náplavka | železniční most | Ministerstvo světla | Osvětlení